OCAD & grundmaterial

I användning är OCAD 2018 Orienteering. Framställning av grundmaterial och georeferering av kartor. Modern kartläggning och revidering med hjälp av GPS och laserdata.

OO Mapper

OpenOrienteering Mapper är ett gratis GPL licenserat kartritningsprogram. Programmet fungerar på Windows, macOS och Andriod.  OO Mapper lämpar sig speciellt för ritning av sprintkartor. Jag berättar gärna mera om programmet och dess funktioner.

Prislista

En uppskattning av totalpriset ges till kunden i samband med offertförfrågan. En vägledande prislista hittas här: Prislista

Otto Sund

KARTRITARE GOOMAP

Aktiv uthållighetsidrottare, orienterare och kartritare.

Kontaktuppgifter

Goomap
Otto Sund
ottosund@goomap.fi

Screenshot